top of page

Sustainable development goals

SGG-flag-NL-final.png

Sustainable Development Goal 4 staat voor adequaat onderwijs voor mensen in alle leeftijdscategorieën en levensfasen. Winnubst voldoet hieraan door gelijke toegang voor mannen en vrouwen tot kwaliteitsvol praktijkonderwijs te bieden. We zijn een erkend leerbedrijf voor mbo scholen in de omgeving en bieden leerlingen een werkplek aan. Daarnaast hebben we ongeveer vier HBO-stagiaires per jaar.

SDG 4.webp
SDG 7.webp

Sustainable Development Goal 7 staat voor het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Winnubst voldoet hieraan door het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix te verhogen. We kopen onze energie in via Eneco HollandseWind en maken gebruik van energie uit onze eigen zonnepanelen. Daarnaast hebben we laadpalen om de hybride auto’s van de directie op te laden.

Sustainable Development Goal 8 staat voor het verantwoordelijk inzetten van kapitaal, arbeid en grondstoffen om economische groei te bereiken. Winnubst voldoet hieraan door waardig werk en een gelijk loon te bieden. We bieden iedereen een veilige werkplek aan en betalen meer dan het minimum loon voor ongeschoold werk.

SDG 8.webp
SDG 10.webp

Sustainable Development Goal 10 staat voor het geven van gelijke kansen om deel uit te kunnen maken van de sociale infrastructuur. Winnubst voldoet hieraan door gelijke kansen te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben mensen in dienst die niet overal aan de slag kunnen door verschillende omstandigheden, zoals mensen met een handicap en vluchtelingen.

Sustainable Development Goal 12 staat voor het verlagen van de druk op het milieu en de grondstoffen door middel van duurzame productie en consumptie. Winnubst voldoet hieraan door efficiënt om te gaan met middelen en de afvalproductie te verminderen. De stansmessen worden zo ingedeeld dat we zoveel mogelijk waarde uit het papier en karton kunnen halen. Ook worden de stansmessen bewaard en hergebruikt. Daarnaast wordt het afval voortkomend uit het snijproces gerecycled en kopen we gerecycled papier en karton in.

SDG 12.webp
SDG 13.webp

Sustainable Development Goal 13 staat voor het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Winnubst voldoet hieraan door maatregelen inzake klimaatverandering te integreren in het beleid. We maken gebruik van 100% groene energie en maken de door ons uitgestoten broeikasgassen inzichtelijk.

Kortom, wij dragen bij Winnubst bij aan de Sustainable Development Goals door gelijke kansen voor iedereen te bieden en gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen. We bieden werkplekken aan met een salaris boven het minimumloon voor ongeschoolde werkzaamheden. Daarnaast nemen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Ook zijn we een erkend leerbedrijf en zorgen we voor kwaliteitsonderwijs in de praktijk voor leerlingen. 

Op het gebied van Planet dragen we bij door gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie. We gaan efficiënt om met grondstoffen en verminderen de afvalproductie door middel van recyclen. Tenslotte maken we de door ons uitgestoten broeikasgassen inzichtelijk om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. 

Samen voor een duurzame toekomst

We hopen dat ook jij kiest voor duurzame verpakkingsmogelijkheden bij Winnubst. Samen kunnen we een verschil maken voor het milieu en de toekomst van onze planeet.

bottom of page